Wykorzystanie nielegalnie pozyskanego dowodu w procesie sądowym

W mediach króluje temat taśm i nielegalnych podsłuchów. Natomiast Kancelaria Adwokat Anny Rurarz proponuje zajęcie się bardziej praktyczną stroną tego zagadnienia, czyli podjęcia próby odpowiedzi na pytanie: czy można użyć nielegalnie pozyskanego nagrania w sprawie sądowej (np. rozwodowej)?

Przykładem takiego wykorzystania może być próba udowodnienia winy, np. niewierności małżeńskiej za pomocą nagrania rozmowy z nieświadomym jej rejestrowania współmałżonkiem lub przedstawienie odczytanych bez zgody treści SMS-ów.

Z praktyki Kancelarii Adwokat Anny Rurarz wynika, że strony sporu często obawiają się przedkładać tego typu dowodów z obawy przed ich odrzuceniem i odpowiedzialnością za nielegalne pozyskanie i wykorzystywanie.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją poświęconą temu zagadnieniu w dziale „Publikacje prawne” pod tym adresem.