Cennik

Dokładamy wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z usług Kancelarii. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, stosujemy zasadę minimalizacji kosztów Klienta. Zawsze informujemy o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o naszej ocenie szans ich powodzenia.

Poniżej prezentujemy zasady rozliczeń z Klientami Kancelarii.

PORADY PRAWNE – CENA

Szacunkowy koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego wynosi 300 PLN brutto.

Porada obejmuje jedno, około 45-minutowe spotkanie. W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii Adwokackiej dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną. Udzielamy porad z zakresu każdej gałęzi prawa. Pełny zakres usług sprawdzą Państwo pod tym adresem.

OPINIOWANIE I SPORZĄDZANIE UMÓW – CENA

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy (np. deweloperskiej) zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. W przypadku opiniowania umowy minimalne wynagrodzenie wynosi 300 PLN brutto.

PISMA PROCESOWE – CENA

Koszt sporządzenia pisma procesowego, np. pozwu, apelacji, wniosku czy wezwania zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia (stanu faktycznego) oraz terminu, w którym pismo musi zostać przygotowane. Informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

SPRAWA SĄDOWE – CENA

Koszt prowadzenia sprawy sądowej (np. karnej, rozwodowej, alimentacyjnej, spadkowej czy cywilnej) jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy, złożoności oraz jej pracochłonności. Wynagrodzenie składać się może z opłat za następujące elementy, które Klient może zlecić Kancelarii łącznie lub też Kancelaria może świadczyć pomoc w dowolnym zleconym momencie w toku sprawy:

 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed policją, prokuraturą
 • reprezentowanie przed sądem rejonowym, okręgowym (pierwszej instancji)
 • reprezentowanie przed sądem okręgowym, apelacyjnym (drugiej instancji)
 • sporządzenie skargi kasacyjnej
 • pozostałe zlecone czynności

Z uwagi na różnorodność spraw i konieczność poznania stanu faktycznego sprawy, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub przez e-mail (z możliwie dokładnym opisem sprawy).

SPRAWY O ZAPŁATĘ – CENA

W typowych sprawach pozwu o zapłatę podstawą obliczenia wynagrodzenia mogą być obowiązujące minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu. Kwoty te są jednocześnie kwotami zasądzanymi stronom sporu jako zwrot kosztów procesu (w sytuacji, gdy taki zwrot jest należny):

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
 • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
 • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

NEGOCJACJE – CENA

Koszt udziału Kancelarii w negocjacjach uzależniony jest od typu sprawy oraz czasochłonności. Może być rozliczany według stawki godzinowej lub ryczałtowo, za całość obsługi.

SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA – CENA

Koszt przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu każdorazowo ustalany jest indywidualnie i przed wyceną musi być poprzedzony spotkaniem, na którym Klient szczegółowo poinformuje Kancelarię o stanie faktycznym.