Brak zapłaty nie oznacza braku obowiązku podatkowego

10.06.2014 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli nie doszło do opłacenia faktury VAT wystawionej za usługi, podatnikowi nie przysługuje prawo skorygowania należnego podatku.

Sprawa dotyczyła usług prawniczych, nieopłaconych przez kontrahenta. Prawniczka z powodu braku opłaty faktur chciała dokonać korekty zeznania – uznając, że skoro nie otrzymała zapłaty, to nie doszło do transakcji, a więc podatek jest nienależny.

Izba Skarbowa w Warszawie nie podzieliła zdania podatniczki – nakazała zapłatę, argumentując, że niezapłacenie ceny nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.

Prawniczka zaskarżyła decyzję Izby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który jej skargę oddalił. Również NSA nie podzieliła zdania podatniczki. Sędzia Marek Kołaczek wyjaśnił w uzasadnieniu, że usługi zostały wykonane, a jedynie nie zostały opłacone, więc nie można stwierdzić, że do transakcji nie doszło. Skarga prawniczki została oddalona, dodatkowo skarżąca została obarczona kwotą 1200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Orzeczenie jest prawomocne.

Kancelaria Adwokat Anny Rurarz z siedzibą w Warszawie (Wola) zachęca do lektury pełnego wpisu na ten temat na stronie NSA pod tym adresem.