Dane kontaktowe:

ul. E. Ciołka 13 lok. 226
01-445 Warszawa Wola

tel. 533-055-077
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.

tel. 533-055-022
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.
Kancelaria Adwokacka w Warszawie - Prawo Karne i Rodzinne
 
 
Adwokaci
poniedziałek, 24 Lip 2017
 
 


Adwokat Anna Rurarz jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie
Adwokaci Warszawa
Adwokaci w Warszawie

Adwokat Anna Rurarz posiada uprawnienia adwokackie i została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat to wyspecjalizowany prawnik posiadający szerokie uprawnienia nadane mu przez ustawę Prawo o adwokaturze. Zgodnie z art. 4 tej ustawy zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz reprezentowaniu Klienta przed sądami wszystkich instancji i urzędami. Obowiązują go zasady etyki zawodowej i jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje zdobyte w związku z wykonywaniem zawodu, przy czym nie można go z tej tajemnicy zwolnić nawet nakazem sądowym.

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

Adwokat ma także prawo poświadczyć dokument za zgodność z oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Adwokat świadczy usługi prawne w kancelarii adwokackiej lub zespole adwokackim, a także w spółkach określonych w ustawie.  W odróżnieniu od radcy prawnego nie może pozostawać w stosunku pracy. Należy przy tym zauważyć, że z racji możliwości posiadania zatrudnienia, radca prawny nie może się podejmować obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Adwokatowi można zatem powierzyć pełnomocnictwo w sprawie z każdej dziedziny prawa: prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego i innych.

Adwokat Warszawa Wola Prawo Karne i Rodzinne - Anna RurarzKancelaria Prawna Warszawa Wola

Adwokaci w Warszawie, lista na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej:

www.ora-warszawa.com.pl