Dane kontaktowe:

ul. E. Ciołka 13 lok. 226
01-445 Warszawa Wola

tel. 533-055-077
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.

tel. 533-055-022
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.
Kancelaria Adwokacka w Warszawie - Prawo Karne i Rodzinne
 
 
Zastrzeżenia prawne
poniedziałek, 24 Lip 2017
 
 


Adwokat Anna Rurarz jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie
Adwokaci Warszawa

Regulamin korzystania ze strony oraz polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne

Żaden z artykułów zamieszczonych na stronie internetowej w domenie annarurarz.com nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Kancelaria podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z Kancelarią Adwokacką Adwokat Anny Rurarz w Warszawie.

 

Prawa autorskie

Treść materiałów umieszczonych na stronie jest chroniona przepisami prawa autorskiego oraz innymi dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej. Prawa wynikające z w/w przepisów przysługują wyłącznie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Rurarz w Warszawie, jeśli nie zastrzeżono inaczej. Wykorzystanie jakiejkolwiek treści materiałów w celu innym niż użytek osobisty, bez pisemnej zgody adwokat Anny Rurarz, jest zabronione.

 

Poufność

Treść wszystkich wiadomości (wraz z załącznikami) wysyłanych z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Rurarz do Klientów jest poufna i objęta zakazem jej ujawniania, a osobą uprawnioną do zapoznania się z nią jest jedynie adresat wiadomości. Jeśli czytelnik nie jest zamierzonym adresatem wiadomości otrzymanej z Kancelarii powinien natychmiast usunąć wiadomość (wraz z załącznikami) i w miarę możliwości poinformować o tym nadawcę. Informujemy, że wszelkie nieuprawnione wykorzystanie, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie otrzymanej omyłkowo wiadomości jest zabronione.

 

Doręczenia drogą elektroniczną

Adwokat Anna Rurarz nie wyraża zgody na skuteczne doręczanie drogą elektroniczną pism procesowych, administracyjnych oraz zawiadomień wszelkiego rodzaju, z których doręczeniem wiążą się jakiekolwiek następstwa prawne (chyba, że uzgodniono to uprzednio na piśmie). Adwokat Anna Rurarz nie udziela żadnych opinii, ani nie składa oświadczeń, czy zapewnień drogą elektroniczną. Wysłanie wiadomości przez adwokat Annę Rurarz z domeny annarurarz.com, ani z jakiejkolwiek innej, nie może stanowić żadnej podstawy do uznania istnienia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu osób trzecich przez adwokat Annę Rurarz (chyba, że uzgodniono to uprzednio na piśmie).