Wzory pism

Kancelaria Adwokacka (Warszawa) zaprasza do pobrania bezpłatnych wzorów pism procesowych.

Informujemy, że zamieszczone tu materiały mają charakter informacyjno-edukacyjny i należy je wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rurarz nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa użycia niniejszych materiałów.

Wszystkie dane osobowe zawarte w poniższych pismach są przykładowe, a ich wszelka zbieżność z rzeczywistymi osobami jest przypadkowa.

Wzory pism

Pozew o rozwód bez orzeczenia winy

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej