Dane kontaktowe:

ul. E. Ciołka 13 lok. 226
01-445 Warszawa Wola

tel. 533-055-077
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.

tel. 533-055-022
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.
Kancelaria Adwokacka w Warszawie - Prawo Karne i Rodzinne
 
 
Zakres usług > Obsługa firm
poniedziałek, 24 Lip 2017
 
 


Adwokat Anna Rurarz jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie
Adwokaci Warszawa
Obsługa firm

W ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria adwokat Anny Rurarz oferuje Państwu kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, w zależności od potrzeb naszych Klientów.

W szczególności, nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje usługi kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, ale także do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, z zauważalną specjalizacją w następujących dziedzinach:

 • bieżącej obsługi podmiotu gospodarczego, w tym zwłaszcza sporządzaniu pisemnych opinii i udzielaniu ustnych porad prawnych, opiniowaniu zapisów prawnych w korespondencji,

 • konstruowaniu wszelkich umów handlowych, a także udział w negocjacjach, zmierzających do ich zawarcia,

 • zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),

 • prawa upadłościowego (składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),

 • prawa zamówień publicznych,

 • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych,

 • przedsądowej windykacja należności,

 • reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych i podatkowych, a także, w sprawach odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą,

 • opracowania korespondencji w sprawach egzekucyjnych, w tym również opracowanie korespondencji w sprawach sądowych w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, przysądzenie własności, powództwo przeciwegzekucyjne),

 • regulowania stanu prawnego nieruchomości,

 • reprezentowania pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy w stanie zapewnić obsługę według ustalonej ilości godzin w ramach miesięcznego pakietu usług, lub bez ograniczeń czasowych według stałego abonamentu.

Zakresem oferty objęte jest również świadczenie usług w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie Warszawy i okolic.

Wyrażamy głębokie przekonanie, iż nasza skuteczność, fachowość udzielanych porad, a także natychmiastowa reakcja na zgłaszane problemy prawne, stanowić będą fundament naszej długotrwałej współpracy.