Obsługa prawna firm Warszawa

Obsługa prawna firm Warszawa – w ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria adwokat Anny Rurarz oferuje Państwu kompleksowe usługi związane z obsługą prawną firm, spółek, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, w zależności od potrzeb naszych Klientów.

W szczególności, nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje usługi kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, ale także do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, z zauważalną specjalizacją w następujących dziedzinach:

 • bieżącej obsługi podmiotu gospodarczego, w tym zwłaszcza sporządzaniu pisemnych opinii i udzielaniu ustnych porad prawnych, opiniowaniu zapisów prawnych w korespondencji,
 • konstruowaniu wszelkich umów handlowych, a także udział w negocjacjach, zmierzających do ich zawarcia,
 • przedsądowa windykacja należności,
 • reprezentowanie pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy.
 • zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
 • prawa upadłościowego (składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),
 • prawa zamówień publicznych,
 • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych i podatkowych, a także, w sprawach odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • opracowania korespondencji w sprawach egzekucyjnych, w tym również opracowanie korespondencji w sprawach sądowych w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, przysądzenie własności, powództwo przeciwegzekucyjne),
 • regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy w stanie zapewnić obsługę według ustalonej ilości godzin w ramach miesięcznego pakietu usług lub bez ograniczeń czasowych według stałego abonamentu.

Wyrażamy głębokie przekonanie, iż nasza skuteczność, fachowość udzielanych porad, a także natychmiastowa reakcja na zgłaszane problemy prawne, stanowić będą fundament naszej długotrwałej współpracy.

Obsługa prawna firm Warszawa

Obsługa prawna firm WarszawaSiedziba Kancelarii znajduje się w Warszawie i głównie na jej terenie koncentrujemy naszą działalność. Zakresem oferty Kancelarii objęte jest również świadczenie usług w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie Warszawy i okolic. Obsługujemy firmy i spółki z całej Polski.

 

 

Obsługa prawna firm Legionowo i okolice

Kancelaria świadczy też usługi na terenie Legionowa, Jabłonna, i okolic.