Klienci zagraniczni

Obywatelom polskim na stałe bądź czasowo przebywającym poza granicami kraju, osobom o polskim pochodzeniu oraz obcokrajowcom Kancelaria Adwokat Anny Rurarz (Warszawa) proponuje usługi polegające na reprezentacji przed sądami polskimi i innymi instytucjami państwowymi. Do najczęstszych rodzajów spraw obsługiwanych przez naszą Kancelarię można zaliczyć m.in.:

  • rozwód z małżonkiem przebywającym za granicą kraju miejsca zamieszkania
  • sprawy karne przeciwko obywatelom przebywającym poza granicami Polski
  • uznanie orzeczenia sądu państwa obcego
  • stwierdzenie nabycia i podział spadku po krewnym osoby przebywającej poza granicami Polski
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego
  • pozwolenie na pracę dla obcokrajowca
  • mienie przesiedleńcze
  • sprawy alimentacyjne
  • inne sprawy wymagające pełnomocnika