Kodeks karny 2014 – zmiany

Wielkimi krokami nadchodzi największa nowelizacja kodeksu karnego od 1997 roku.

Zmiana o tyle interesująca, że dotyczy filozofii wymierzania kar. Ustawodawca uważa, że obecnie wymierzane kary, których 60% stanowią wyroki w zawieszeniu, nie spełniają swojej roli odstraszającej.

W związku z tym wprowadzi się szereg kar wolnościowych (grzywny, ograniczenie wolności). Całkiem nową instytucją w prawie karnym będzie możliwość odbycia części kary w zakładzie karnym, a pozostałej jej części w systemie dozoru elektronicznego.

Istotną zmianą jest także zmniejszenie do roku kary pozbawienia wolności, którą można zawiesić. Więcej o tym zagadnieniu można przeczytać w komunikacie ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacjami prawnymi Kancelarii Adwokackiej Anny Rurarz (Warszawa Wola).