Historię samochodu można już sprawdzać online!

Kilka dni temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło serwis, który może stać się zmorą nieuczciwych sprzedawców używanych samochodów. Na stronie historiapojazdu.gov.pl uzyskamy dostęp do nieocenionych przy kupnie pojazdu informacji.

Z raportu dowiemy się m. in. czy pojazd został zgłoszony jako skradziony, jaki jest ostatnio znany stan licznika, czy aktualne jest OC i badania techniczne, a także poznamy na osi czasu historię wydarzeń dotyczących samochodu – np. zmiany właścicieli (dane pochodzą z CEPiK).

Aby wygenerować raport należy podać numer rejestracyjny, VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Dane te z pewnością bez obaw poda uczciwy sprzedawca natomiast odmowa ich podania powinna zaalarmować potencjalnego nabywcę o możliwych problemach w historii pojazdu.

Należy w tym miejscu zauważyć, że serwis ten nie będzie remedium na powszechne „cofanie liczników„, gdyż stan licznika do raporcie spisywany jest podczas przeglądu pojazdu przez Autoryzowane Stacje Diagnostyczne. Łatwo więc wyobrazić sobie sytuację, w której sprzedawca koryguje przebieg zaraz po imporcie auta zza granicy, przed pierwszym przeglądem technicznym w kraju.

Kupno samochodu samochodu nie stanie się zatem całkowicie bezpieczne, ale na pewno wyraźnie bezpieczniejsze. Pozostaje jeszcze wspomnieć, że istnieje szereg środków prawnych, które można przedsięwziąć, jeśli padniemy ofiarą nieuczciwego sprzedawcy (m.in. żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, a także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej z mocy art. 286. § 1. kodeksu karnego).